Onze uitgangspunten

Uw Veiligheid Onze Zorg
Inspecties worden vaak geassocieerd met een verplichting vanuit de verzekeraars en Arbodiensten. BREIN Inspectie laat de meerwaarde zien van een deskundig advies en een duidelijke rapportage en dit alles met veiligheid als uitgangspunt.

Van verplichting naar toegevoegde waarde.
Veiligheid is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor onze maatschappij.
Voor bedrijven is het daarbij essentieel dat de continuïteit van het bedrijfsproces is gewaarborgd. Of het nu gaat om het opsporen van gebreken met een warmtebeeldcamera, een inspectie in een stof- of gas-omgeving om een explosie te voorkomen, of het inspecteren van een elektrische installatie op gebreken.

BREIN Inspectie heeft voor u de oplossing.