Gereedschap

Veilig elektrisch hand-gereedschap en klimmaterieel voor uw werknemers.  BREIN Inspectie keurt uw arbeidsmiddelen met vakkundigheid en leveren overzichtelijke rapportages inclusief, de gewenste certificaten.

Deze inspecties die verplicht zijn door de Arbowet geven u de zekerheid dat u uw personeel veilige arbeidsmiddelen aanbiedt.

Iedere werkgever wil voldoen aan deze eisen en zorg dragen voor een veilige werkomgeving. GereedschapinspectieDoor deze veiligheidsinspectie of -keuring weet u zeker dat u aan de juridische verplichtingen heeft voldaan. Door deze inspectie waarborgt u als werkgever en verantwoordelijke de veiligheid voor u en uw medewerkers.

Elektrische arbeidsmiddelen dienen aan een periodieke NEN 3140 inspectie te worden onderworpen, waaruit door visuele inspectie en inspectie door meting en beproeving de afwijkingen worden geconstateerd. Elektrische handgereedschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, keukenapparatuur, verplaatsbare leidingen en onder andere computers dienen periodiek geïnspecteerd te worden.

Uw klimmaterieel dient conform de NEN 2484 aan een periodieke visuele inspectie te worden onderworpen. De ladders, rolsteigers en trappen worden tijdens deze keuring gecontroleerd.

BREIN Inspectie voert deze inspecties deskundig en volgens de voorschriften uit. Hierbij worden de arbeidsmiddelen voorzien van een keuringssticker, serienummer en bij het klimmaterieel een uitgebreide gebruikersinstructie sticker. De rapportage geeft een duidelijk beeld van de eventuele tekortkomingen van de geïnspecteerde arbeidsmiddelen. Naast de rapportage met de veiligheidscertificaten ontvangt u ook een Excel quickview overzicht van alle arbeidsmiddelen die in uw beheer zijn.