NEN 3140

Met een NEN3140 laagspannings-inspectie krijgt u inzicht hoe u verbeteringen in uw installatie kunt aanbrengen waarmee deze aan de veiligheidseisen voldoet. De verbeteringen verhogen de levensduur van uw installatie.

Een veilige installatie en werkomgeving voor werknemers is de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Een installatie moet voldoen aan de NEN 3140. Als installatieverantwoordelijke wilt u uiteraard deze veilige installatie en werkomgeving creëren.
Een ander winstpunt is dat door vroegtijdig gebreken in uw installatie te verhelpen er minder onderbrekingen in uw proces zullen voorkomen.

De periodieke inspectie wordt volgens een uitgebreid inspectieplan uitgevoerd waarbij de installatie visueel en door middel van metingen en beproevingen wordt geïnspecteerd. Naar aanleiding van deze inspectie wordt een rapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen van de installatie zijn vastgelegd.
U ontvangt een overzichtelijk rapport wat naar de  arbeidsinspectie en verzekeraars toe het bewijs is dat u voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.
BREIN Inspectie verzorgt deze inspecties onafhankelijk waarbij kwaliteit, goede prijs en een vlotte doorlooptijd onze speerpunten zijn.

BREIN Inspectie onderscheid zich op de volgende punten:

Gedegen kennis door ervaring en trainingen.
Kwalitatief hoogstaande en onafhankelijke inspecties.
Duidelijke rapportage met zeer korte verwerktijd.
Eén aanspreekpunt voor snelle communicatie.
Breed scala aan diensten.

Wij adviseren u om in combinatie met de NEN 3140 inspectie een Thermografie inspectie uit te voeren.