Thermografie

Thermografie is een goede manier om risico's zoals brandschade, mechanische schade en bedrijfs-uitval te verkleinen, en de financiële gevolgen te voorkomen. Thermografie heeft geen invloed op het bedrijfsproces.

Door middel van een thermografische infrarood camera worden de zogenoemde "hot-spots" in de installatie naar voren gehaald.
Hierbij worden de schakel- en verdeelinrichtingen onderzocht op gebreken welke de bedrijfscontinuïteit kunnen belemmeren.
Deze hot-spots kunnen diverse oorzaken hebben zoals slechte verbindingen, overgangsweerstanden, overbelasting, asynchrone belastingen maar ook bijvoorbeeld inwendige problemen bij elektromotoren. Een thermografisch onderzoek gebeurt contactloos en brengt het bedrijfsproces niet in gevaar.
Tijdens het thermografisch onderzoek worden de schakel- en verdeelinrichtingen geïnspecteerd op de volgende aspecten:

Overgangsweerstanden
Thermische gradiënt
Scheve belastingen
Overbelastingen
Warmte/ verbrandingsverschijnselen

Het voordeel van de thermografische inspectie is dat de installatie in bedrijf kan blijven tijdens de inspectie. In overleg met u wordt het tijdstip bepaalt voor het meest gunstigste moment van inspectie.
De rapportage laat een duidelijk beeld zien van de eventuele aandachtspunten in uw installatie met een gedegen advies ter verbetering van de veiligheid en duurzaamheid van uw installatie. Deze manier van inspecteren is een veel gevraagde eis van verzekeraars en een waardevolle aanvulling op de NEN3140 inspectie.

Thermografie kan ook op de volgende onderdelen worden toegepast: 

Mechanische installaties
Klimaat installaties
Bouwkundige objecten
Elektrotechnische installaties
Lekkages