NEN 1010

Een onafhankelijke NEN 1010 deel 6 inspectie of te wel een opleveringsinspectie van de laagspanningsinstallatie geeft u zekerheid over de aanleg en veiligheid van uw nieuwe elektrische installatie.

Voor gebouweigenaren en installateurs voert BREIN Inspectie met grote regelmaat opleveringsinspecties uit van de gebouwgebonden elektrische installaties.
Iedere nieuwe installatie dient te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. Voor de elektrotechnische installaties is dit de norm NEN1010: 2007+C1:2008.

Bij oplevering van een installatie moet deze voldoen aan de veiligheids- en gebruiksnormen. Daarom moet iedere elektrische installatie onderworpen worden aan een opleveringsinspectie. Onze onafhankelijk deskundige en gecertificeerde inspecteur voert voor u deze NEN1010 inspectie uit. De betreffende installatie wordt geïnspecteerd door metingen, beproevingen en een visuele inspectie. Naar aanleiding van deze inspectie wordt een duidelijk rapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen van de installatie zijn vastgelegd. Naast de eventuele tekortkomingen worden de meetresultaten in overzichtelijke meettabellen weergegeven dit conform de voorgeschreven normering.

De NEN1010 inspectie geeft u onder andere de volgende voordelen:

Onafhankelijk advies over de aanleg van de installatie.
Het binnen de garantieperiode ontdekken van de tekortkomingen.
Het voldoen aan de vastgestelde wettelijke normen.
Minder kans op onderbreking van de bedrijfscontinuïteit.
Vaststelling van de veiligheid van de installatie.

Wij adviseren u om na in gebruik name van de gehele installatie een Thermografie inspectie uit te voeren.