ATEX 137

Voor alle ruimten (stof & gas) waar potentieel explosiegevaar kan optreden, voert BREIN Inspectie de verplichte periodieke ATEX 137 inspectie uit. De term ATEX is samengesteld uit de Franse woorden ATmospheres EXplosives.
Het doel van de ATEX inspectie is het inzichtelijk maken van de potentiële gevaren van de installatie.

Ondermeer door regelmatige opleidingen te volgen en onze ruime ervaring in de on- en offshore, industrie (poedermelkfabriek, verffabrieken, veevoederindustrie, bakkerijen etc.) kunnen wij uw installatie met grote deskundigheid beoordelen.
In overleg met u wordt bepaald op welk niveau uw installatie wordt geïnspecteerd. atex
Hierbij wordt gekozen tussen de volgende  niveaus: visueel, nauwkeurig of gedetailleerd.

Enkele voorbeelden van omgevingen waar de ATEX inspectie verplicht is:

Spuitcabine
On- en offshore locaties
Poedermelkinstallaties
Bakkerijen
Chemische industrie