Oorzaak stalbranden

Onderzoek stalbranden

In de varkenshouderij vonden er in de periode 2005-2009 welgeteld 242 stalbranden plaats. Bij 64 stalbranden kwamen varkens om (minimaal 23.724 varkens). In de media verschijnen met regelmaat berichten over brand in veestallen waarbij vele dieren omkomen. Vaak ontbreekt de informatie over de oorzaak en de precieze gevolgen van de branden. Met een onderzoek naar stalbranden wilde Hogeschool Larenstein meer inzicht krijgen in de omvang, ernst en oorzaak van de branden in rundvee-, varkens- en pluimveestallen. Naast onderzoek naar oorzaken is ook gekeken naar preventie- en bestrijdingsmogelijkheden van een stalbrand. Oorzaken branden De meest voorkomende oorzaken van stalbranden in rundvee-, varkens- en pluimveehouderij zijn:

  • (Kortsluiting in) elektriciteit;
  • Werkzaamheden;
  • Oververhitting/zelfontbranding van machines.

Naast de drie genoemde oorzaken zijn explosie, (hooi)broei en brandstichting ook veel voorkomende oorzaken van een stalbrand. Preventie- en bestrijdingsmogelijkheden Brandveiligheid begint al bij het ontwerp en de bouw van een stal. Daarnaast zijn er verschillende andere aandachtspunten ter bevordering van de veiligheid. De onderzoekers spraken hierover met agrarische verzekeraars, brandweer, brand- en bouwdeskundigen. Uit deze gesprekken komt naar voren dat tal van preventiemogelijkheden onbekend zijn of onbenut blijven.

  • Belangrijke aandachtspunten/aanbevelingen zijn:
  • Voorlichting aan de veehouder over de risico‚Äôs en grote gevolgen;
  • Brandveiligheid als voorwaarde inpassen bij ontwerp en bouw van een stal;
  • Voorkomen van het gebruik van brandgevaarlijke (isolatie)materialen /stalinrichting (zeker in de omgeving van elektrische apparatuur);
  • Het (juist) aanbrengen van brandkleppen in ventilatiekanalen;
  • Controle op aanleg en onderhoud elektrische apparatuur/installaties;
  • Voorzorgsmaatregelen nemen bij het doen van werkzaamheden.
Bron: www.varkens.nl